ποταμός

Image

…αυτό το κορμί/
όσες φορές κι αν το αγγίξει/
ξένο κόκαλο θα τό βρει/
στον ύπνο της/
ένα κοπάδι άλογα/
χλιμιντρίζει/
κι όλα πάγος/
καπούλια, τρίχες, ιδρός/
ούτε καν/
ρουθουνίσματα/
στην αυλή/
μες στο φεγγαρίσιο σάβανο/
δια της αφής/
ξετεντώνοντας/
ίνες κορδόνια/
θα μαζευτεί ο σκοτεινός αέρας/
θα τερματίσει κουβέντες/
θα συγυρίσει/
θα αερίσει το χωλ και θα ποτίσει τα χρυσάνθεμα/
θα προσπεράσει
χυμούς και χρώματα/
που πήραν τα χέρια/
ζεματιστά ψωμάκια/
και τα γύρισαν ξόβεργες/
θα κλείσει το φως/
και θα ξαπλώσει/
η ίδια σβηστή/
να την πάρει ο ποταμός/
να περάσει απ’ τα σεντόνια/
όχθες να μη βλέπει/
ούτε και της κοίτης τον πάτο/
μόνο την πυκνή ροή/
ζεστό σάλιο/
και τα σταθερά αστέρια…

photo: The Gathering by Panic Embryo