αποκομιδή και θερινό ηλιοστάσιο, για τους ρουφιάνους γάτους (Ιεζεκιήλ)

Θεωρώντας την ευθεία έναν πληγωμένο κύκλο/ οι νύχτες εκείνες/ στο κάμα του Ιούνη/ διέλαθαν την αγωνία της θέωσης/ και οι εστίες τους σημειώθηκαν με χοντρή τριχιά/ δύσκολη τζίβα, προϊόν της Θράκης/ στη γραμμή του Ιεζεκιήλ(*)/ ως σημεία πρότερης ή μεταγενέστερης … Συνέχεια