καλοκαίρι ΙΙΙ

Απαλά μεγαλώνω, πάνε χρόνια στο πρώτο μου καλοκαίρι στο Πεύκο, στο Λουτρόπυργο, στην Κινέττα ή στο Γερμενό, στα Παλαιοκούντουρα, όπου αιωρείται η άμμος στην φωλιά με τα αρθρόποδα, στο γηροκομείο, η εξωτική Αγία σταυρώνει παρθένους, τα τζιτζίκια ερίζουν των κρεβατιών … Συνέχεια

ουρητήρια/ μετά τις εκλογές

Τόσο βαριά που είναι η ζωή -ακόμη και για τον ίδιο το χρόνο- που κάμπτεται και προσκυνάει και ενστερνίζεται/ το απλό σάρωθρο/ στην πρώτη πυκνή συγκέντρωση στοιχειωδών σωματιδίων/ υψηλής καταγωγής/ έτσι – ιστορικά – δημιουργήθηκαν οι πρώτοι δουλοπάροικοι/ η καθαριότητα … Συνέχεια