ΔΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΑ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ

Τρεις ήμασταν κι αν ήταν άλλοι, θα κρύβονταν. Και το πηγαίναμε τάχιστα όπως μου είπες, που έλεγε ο νόμος του υπουργού, να είναι ανεβασμένοι τόσοι κόμβοι (πόσοι; Δέκα!) να κάνουμε δέκα ναυτικά μίλια την ώρα, να το νιώθουμε το τρέμουλο … Συνέχεια